Xây dựng cấu hình

1. Ổ cứng SSD
2. thẻ USB
3. Case
Chi phí dự tính: 0đ