Xây dựng cấu hình

1. Ổ Cứng SSD
2. Ổ cứng HDD
3. Ổ cứng di động
4. Nguồn máy tính
5. Vỏ máy tính - CASE
6. Bàn phím - Chuột
7. Thiết bị mạng
8. Bộ lưu trữ điện UPS
Chi phí dự tính: 0đ